top of page

Paslaugų Teikimo Sąlygos

1. Turinys

Tai paslauga, suteikianti neribotą prieigą prie „RegainControl“ programų: adblocker „Cokun“ paslauga, privatumo ir saugumo tarnyba su „Amachay“ ir VPN „Pelican“. Šio dokumento tikslas yra paaiškinti Bendrovės „Publisher“ bendrąsias taisykles ir sąlygas („TnC“), kurios nuorodos „Legal“ puslapyje, esančiame šio puslapio apačioje, pateikia visas nuorodas. Jei naudojatės Paslaugomis, turite sutikti su TnC ir jų laikytis.

2. Mokesčiai

Prieiga prie turinio ir paslaugų yra mokama, kaip parodyta puslapyje „Kainos“, pasiekiamoje per nuorodą. Leidėjų įmonė gali bet kada tai pakeisti. Už Paslaugas vartotojui gali būti atsiskaitoma vieną kartą arba už kiekvieną sutartą laikotarpį, o kaina bus įtraukta į periodinę vartotojo sąskaitą, pateiktą naudojant mokėjimo šliuzą.

3. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

Leidėjų įmonei priklauso Paslaugų autorių teisės. Bet kuris vartotojas ar trečioji šalis privalo pranešti leidėjui bendrovei elektroniniu paštu, jei mano, kad buvo pažeistos jų įstatyminės teisės.

4. Garantijos išimtys (toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis ir nėra išskirtinis):

4.1. Svetainės ir paslaugų pasiekiamumas ir tęstinumas: Leidėjų įmonė jokiu būdu neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos gali sukelti jūsų prisijungimas prie svetainės ar jos naudojimas ar naudojimas, įskaitant bet kokią žalą jūsų elektroniniam įrenginiui.

4.2. Turinys ir paslaugos. Leidėjų įmonė jokiu būdu nėra atsakinga už:

 

· Svetainės ar programos išvaizda ir efektyvus veikimas bei turinio atnaujinimai ir patikimumas

 

· Žala dėl netinkamo interneto ar programos naudojimo.

 

· Programų, galinčių pakenkti Vartotojo įrenginiams ar modifikuojančių Vartotojo elektroninius įrašus ir failus, platinimas ir buvimas.

 

· Naudokite priešingai nei TnC, įstatymai ar visuotinai priimtas naudojimas.

 

· Įstatymų, susijusių su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisėmis, pramonine nuosavybe, verslo ar sutartinėmis paslaptimis, privatumu, garbe, įvaizdžiu, turtu, leidyba ar konkurencija, nesilaikymas ar pažeidimas.

 

· Trečiųjų šalių įsipareigojimų ar garantijų, susijusių su Paslaugomis, vartotojams siūlomomis Svetainėje ar programoje, nesilaikymas, taip pat prasta Trečiųjų šalių paslaugų kokybė, patikimumas, atitiktis, teisėtumas, naudingumas ir prieinamumas.

 

4.3. Turinys ir trečiųjų šalių paslaugos: Leidėjų įmonė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už bet kokius nuostolius ar žalą, atsirandantį dėl jūsų naudojimosi svetaine ar programa ir joje siūlomomis paslaugomis.

„Cokun“ programa nesiunčia jokių SMS. SMS siunčia vartotojas, norėdamas gauti aktyvinimo kodą.

 

5. Asmens duomenų apsauga

 

Svetainėje ar programoje neregistruojama jokia asmeninė informacija. El. Pašto adresas, kurį Vartotojas naudoja palaikydamas klientus, yra griežtai konfidencialus.

.

bottom of page